Info@iransce.com
پست الکترونیک
+98 21 8562292
شماره تلفن
تهران
دفتر انجمن

راه اندازی مجدد کمیته ماهیانه فعالیت های حرفه ای و صنفی و کمیته ماهیانه سازه و زلزله – شرکت برای کلیه همکاران محترم آزاد است.

انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در جهت ارتقاء سطح علمی مهندسان عضو خود اقدام به راه اندازی مجدد کمیته فعالیت حرفه ای و صنفی و کمیته سازه و زلزله نموده است.
لذا از کلیه اعضاء محترم دعوت به عمل آمده در جلساتی که به تقویم زیر برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند.
۱- جلسه کمیته حرفه ای:
سخنران جناب آقای دکتر منوچهر شیبانی اصل
زمان : یکشنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مکان: تهران – خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) – دیباجی شمالی – کوی ارغوان غربی پلاک ۲۱ (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله).
۲- جلسه کمیته سازه و زلزله:
سخنران جناب آقای دکتر محمود حسینی و جناب آقای مهندس صادق اشکوری
زمان : یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰
مکان: تهران – خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) – دیباجی شمالی – کوی ارغوان غربی پلاک ۲۱ (پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله) .

یک دیدگاه بگذارید

2 × 1 =